MUO-012537/25: šilo: toaletni putni pribor
MUO-012537/25: šilo: toaletni putni pribor