MUO-016512/03: Atika s kipom s pobočnog oltara iz Drivenika: atika oltara