MUO-057436/54: Golema antička mramorna vaza koja prikazuje žrtvovanje Ifigenije [...]: grafika
MUO-057436/54: Golema antička mramorna vaza koja prikazuje žrtvovanje Ifigenije [...]: grafika