MUO-057451/05: Sveučilišni centar UZA II - Geološki, Farmaceutski i Ekonomski fakultet, Althanstrasse - Augasse 2-4, Beč: arhitektonski crtež
MUO-057451/05: Sveučilišni centar UZA II - Geološki, Farmaceutski i Ekonomski fakultet, Althanstrasse - Augasse 2-4, Beč: arhitektonski crtež