MUO-005924: Arhitektonska plastika - zaglavni kamen: arhitektonska plastika
MUO-005924: Arhitektonska plastika - zaglavni kamen: arhitektonska plastika