MUO-006245: Sv. Marija Magdalena: litofanija
MUO-006245: Sv. Marija Magdalena: litofanija