MUO-021446: Orijentalka sa lepezom: figura
MUO-021446: Orijentalka sa lepezom: figura