MUO-021451: Minijaturna šalica: šalica minijaturna
MUO-021451: Minijaturna šalica: šalica minijaturna