MUO-000332: Agrafa za pero za kalpak: agrafa za pero za kalpak
MUO-000332: Agrafa za pero za kalpak: agrafa za pero za kalpak