MUO-006592: Naprava za držanje ubrusa na grudima: naprava za držanje ubrusa na grudima
MUO-006592: Naprava za držanje ubrusa na grudima: naprava za držanje ubrusa na grudima