MUO-006958: Okov za namještaj: ručka : okov za namještaj
MUO-006958: Okov za namještaj: ručka : okov za namještaj