MUO-017007/01: MEDALJA U POVODU EMANCIPACIJE ŽIDOVA U AUSTRIJI: medalja
MUO-017007/01: MEDALJA U POVODU EMANCIPACIJE ŽIDOVA U AUSTRIJI: medalja