MUO-011792: Josip Juraj Strossmayer 1815. - 1905. sve za vjeru i domovinu: medalja
MUO-011792: Josip Juraj Strossmayer 1815. - 1905. sve za vjeru i domovinu: medalja