MUO-004394: Szveti evangelium na vsze nedelje... Zagreb, Trattner, 1778.: knjiga
MUO-004394: Szveti evangelium na vsze nedelje... Zagreb, Trattner, 1778.: knjiga