MUO-000006: Krajolik sa pastirom, kozama i ovcama: slika
MUO-000006: Krajolik sa pastirom, kozama i ovcama: slika