MUO-000032: Marija Magdalena u Marsiljskoj spilji: slika
MUO-000032: Marija Magdalena u Marsiljskoj spilji: slika