MUO-000165: Muškarac duge smeđe kose: minijatura
MUO-000165: Muškarac duge smeđe kose: minijatura