MUO-000167: Mladić duge kose: minijatura
MUO-000167: Mladić duge kose: minijatura