MUO-000177: Portret muškarca (s krajolikom): minijatura
MUO-000177: Portret muškarca (s krajolikom): minijatura