MUO-000195: Žena s djetetom: minijatura
MUO-000195: Žena s djetetom: minijatura