MUO-000197: Mlada žena: minijatura
MUO-000197: Mlada žena: minijatura