MUO-000199: Mlada žena: minijatura
MUO-000199: Mlada žena: minijatura