MUO-004693: Bal u kući gospodina Villemoriena Fila: grafika
MUO-004693: Bal u kući gospodina Villemoriena Fila: grafika