MUO-004707: Faraonova kći nalazi Mojsija: grafika
MUO-004707: Faraonova kći nalazi Mojsija: grafika