MUO-004711: Portret Nikole Draškovića Trakošćanskog: grafika
MUO-004711: Portret Nikole Draškovića Trakošćanskog: grafika