MUO-004744: Faraonova kći nalazi Mojsija: grafika
MUO-004744: Faraonova kći nalazi Mojsija: grafika