MUO-005047: Smrt grofice (Plate VI): grafika
MUO-005047: Smrt grofice  (Plate VI): grafika