MUO-005307: Portret Napoleona: grafika
MUO-005307: Portret Napoleona: grafika