MUO-005310: Plesač na vjenčanju (Majstor ceremonije): grafika
MUO-005310: Plesač na vjenčanju (Majstor ceremonije): grafika