MUO-005556: Majka Božja Loborska: matrica
MUO-005556: Majka Božja Loborska: matrica