MUO-005604: Sv. Petar i Pavao: ikona
MUO-005604: Sv. Petar i Pavao: ikona