MUO-009246: Djevojka u dekoltiranoj haljini: minijatura
MUO-009246: Djevojka u dekoltiranoj haljini: minijatura