MUO-009891: Žena u plavome: minijatura
MUO-009891: Žena u plavome: minijatura