MUO-015017/20: Sava (1921): slika
MUO-015017/20: Sava (1921): slika