MUO-000200: PORTRET MLADE ŽENE S PTICOM: minijatura
MUO-000200: PORTRET MLADE ŽENE S PTICOM: minijatura