MUO-004548: Portret žene s maramom: minijatura
MUO-004548: Portret žene s maramom: minijatura