MUO-010168/04: Pred sveučilištem: crtež
MUO-010168/04: Pred sveučilištem: crtež