MUO-026471/01: Ženski lik s lukom: crtež
MUO-026471/01: Ženski lik s lukom: crtež