MUO-029566: Ženski lik na proplamku: fotografija
MUO-029566: Ženski lik na proplamku: fotografija