MUO-021467: Kitničarka sa šeširom u ruci: figura žene
MUO-021467: Kitničarka sa šeširom u ruci: figura žene