MUO-008256/01: podložak s vezivom i čipkom: podlošci
MUO-008256/01: podložak s vezivom i čipkom: podlošci