MUO-030246: Žena pred ukrasnom ogradom: fotografija
MUO-030246: Žena pred ukrasnom ogradom: fotografija