MUO-030256/14a: Gopurami tamilskog hrama: fotografija
MUO-030256/14a: Gopurami tamilskog hrama: fotografija