MUO-030256/19b: Klaustar franjevačkog samostana: fotografija
MUO-030256/19b: Klaustar franjevačkog samostana: fotografija