MUO-030778/03: Desertni tanjurić (dio servisa): tanjurić desertni
MUO-030778/03: Desertni tanjurić (dio servisa): tanjurić desertni