MUO-031331/01: Zdjela za juhu s podnoškom: zdjela za juhu s podnoškom
MUO-031331/01: Zdjela za juhu s podnoškom: zdjela za juhu s podnoškom