MUO-020758: Konj na snijegu: akvarel
MUO-020758: Konj na snijegu: akvarel