MUO-016261: Gospa Žalosna: grafika
MUO-016261: Gospa  Žalosna: grafika