MUO-004204: Portret kralja Aleksandra Karađorđevića: grafika
MUO-004204: Portret kralja Aleksandra Karađorđevića: grafika