MUO-000286: Žrtva Abrahamova: reljef
MUO-000286: Žrtva Abrahamova: reljef